Services Sultan of spin It’s not what sat but how you say it.Vector Media Skills & Presentation Training

ประวัติบริษัท

ชื่อ : Vector Group Pte. Ltd.
สำนักงานใหญ่: 24 PECK SEAH STREET
#04-03 NEHSONS BUILDING
SINGAPORE 079314
โทรศัพท์ : อยู่ในระหว่างการดำเนินการ
ก่อตั้งเมื่อ: วันที่ 11/10/2012
เงินลงทุน: 50,000 SGD
การถือหุ้น : Vector Group International Limited (100%)

ธุรกิจ:

  • การจัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ (PR Event)
  • Press Tour
  • การประชาสัมพันธ์กับสื่อมวลชน
  • การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์
  • การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ
  • การวางแผนกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
  • การวางกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์
  • การให้คำปรึกษาเพื่อขยายธุรกิจในต่างประเทศ

คณะกรรมการบริหาร:

  • Keiji Nishie

สาส์นจากผู้บริหาร

Vector Group Pte. Ltd เป็นที่ปรึกษาทางด้านประชาสัมพันธ์จากญี่ปุ่น ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศสิงคโปร์ ด้วยจุดแข็งของการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมจากการทำงาน ในประเทศ ญี่ปุ่น จีน( ปักกิ่ง เซียงไฮ้ และ ฮ่องกง) อินโดนิเซีย ไทย และเวียดนาม

การสร้างการรับรู้และสร้างคุณค่าของแบรนด์ให้แก่ผลิตภัณฑ์และการบริการในประเทศสิงคโปร์นั้น ไม่เพียงแต่จะสามารถประสบความสำเร็จ่อคนภายในประเทศเท่านั้น แต่ยังสามารถประสบความสำเร็จได้ในวงกว้าง เนื่องจากสิงคโปร์ถือเป็นอีกหนึ่งศูนย์กลาของเทรนด์สำหรับประเทศในเอเชีย นอกจากนี้สื่อต่างๆ ในประเทศมีการนำเสนอด้วยภาษาอังกฤษและภาษาจีน จึงสามารถที่จะเผยแพร่ต่อไปในประเทศต่างๆ ได้อีกด้วย และในการที่จะรักษาความน่าสนใจหรือคุณค่าของผลิตภัณฑ์และการบริการในตลาดที่มีการแข่งขันสูงอย่างสิงคโปร์นั้น กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และแผนการดำเนินงานถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

เรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการสื่อสารการตลาดในเชิงกลยุทธ์ให้กับลูกค้าขอเรา เราถือเป็นเพียงหนึ่งในบริษัทที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์สัญชาติญี่ปุ่นที่ดำเนินการในสิงคโปร์

การบริการ

การบริการของเวคเตอร์ในเอเชียมาจากการสั่งสมประสบการณ์ในญี่ปุ่น เราได้มอบการบริการที่คล้ายคลึงกันนี้ให้กับลูกค้าในแต่ละประเทศ ด้วยบริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างหลากหลายและครอบคลุม

การจัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ (PR Event)

ประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิค เป็นกลุ่มประเทศที่สื่อสารมวลชนมีความสำคัญและมีอยู่มากมาย อย่างไรก็ตามลักษณะของสื่อมวลชนในแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกัน จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่บริษัทต่างๆ จะต้องมีการจัดงานหรือกิจกรรมเชิญสื่อ เพื่อให้เกิดพื้นที่ข่าว
เราได้รับความร่วมมือจากบริษัทของเราที่อยูในประเทศนั้นๆ มาช่วยในการวางแผนและจัดการกิจกรรมที่หลากหลาย รวมไปถึงการจัดการเชิญสื่อมวลชนพร้อมทั้งหาโอกาสในการสร้างข่าวเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้เรายังมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบของคาราวาน ซึ่งเรามีการจัดกิจกรรมรูปแบบนี้ในหลายๆ เมืองมาแล้ว

การจัด Press Tour

บริษัทหรือแบรนด์ต่างๆ ที่อยู่ในแต่ละประเทศ ย่อมจำเป็นจะต้องหาสร้างกิจกรรมเพื่อให้สื่อมวลชนได้มีโอกาสสัมผัสหรือมีประสบการณ์ร่วมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทนั้นๆ
เราจึงมีการกิจกรรมด้าน press tour ซึ่งเราจะช่วยทั้งเรื่องของการวางแผน เพื่อให้สื่อมวลชนสนใจเข้าร่วม รวมไปถึงการจัดการประสานงาน และติดตามผลที่เกิดขึ้น

การประชาสัมพันธ์กับสื่อมวลชน

เราจะดำเนินการตั้งแต่การเลือกสื่อมวลชนที่เหมาะสม การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ การนำเสนอประเด็น และการติดตามการลงข่าว
นอกจากนี้เรายังมีความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนในแต่ละประเทศ ซึ่งทำให้เราสามารถนำเสนอข้อมูลที่เหมาะสมกับแต่ละสื่อ และได้รับพื้นที่ข่าวขนาดใหญ่
โดยคุณสามารถเลือกรูปแบบการบริการที่เหมาะสมกับคุณ ไม่ว่าจะเป็นเน้นการลงข่าวในทุกๆ สื่อ หรือเลือกเฉพาะสื่อบางสื่อ

การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์

ข่าวของคุณจะมีโอกาสปรากฎอยู่ตามเว็บไซต์หลักๆ โดยบริษัทของเรามีการติดต่อกับเว็บไซต์หลักๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้เราสามารถประสานงานกับเว็บต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงเพื่อเผยแพร่ข่าวของคุณ
นอกจากนี้เรายังให้บริการด้านการโฆษณาทางเว็บไซต์ ซึ่งเราจะช่วยแนะนำกลุ่มเป้าหมายของการโฆษณาและสื่อไหนที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายนั้นๆ

การประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดีย (SNS PR)

วิธีการสร้างการบอกเล่าปากต่อปากถือเป็นวิธีการหนึ่งที่มีความสำคัญที่เราจะนำมาใช้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่
เรามีการจัดจัดเตรียมแผนที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงแค่สำหรับเว็บไซต์ข่าวเท่านั้น แต่ยังมีส่วนผสมของหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นเว็บบอร์ด บล็อก โซเชียลมีเดียต่างๆ หรือเว็บวิดีโอ
นอกจากนี้เรายังมีการร่วมมือกับบล็อกเกอร์ในแต่ละประเทศในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอีกด้วย

การวางแผนกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

บริษัทของเราจะช่วยวางแผนและสร้างกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์หรือการบริการของคุณ รวมถึงการวางแผนการส่งเสริมการตลาดโดยเชื่อมโยงกับโซเชียลมีเดีย เพื่อสร้างการรับรู้แบบปากต่อปาก

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์

ในประเทศญี่ปุ่น เราถือว่า "กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์" คือจุดเริ่มต้นของการเผยแพร่ข่าว
กลยุทธ์ทางการประชาสัมพันธ์คือการพัฒนาเนื้อหาเพื่อสร้างให้เป็นข่าวและมีการเผยแพร่ออกไปในสื่อต่างๆ
เช่นเดียวกับที่เราทำในญี่ปุ่น คือเราจะสร้างสรรค์เนื้อหาให้เหมาะสมกับลักษณะผลิตภัณฑ์หรือการบริการของลูกค้า และทำการเลือกสื่อที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย

การให้คำปรึกษาเพื่อขยายธุรกิจในต่างประเทศ

เราพร้อมที่ให้การสนับสนุนทั้งด้านการตลาด การวิจัย การจัดทำแผนธุรกิจ และข้อมูลของบริษัท
เครือข่ายของเราที่มีอยู่ในแต่ละประเทศ จะช่วยให้เรามอบบริการที่มีความเหมาะสมกับธุรกิจที่หลากหลายของคุณ ซึ่งจะทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตไปได้มากและเร็วขึ้น