Services Sultan of spin It’s not what sat but how you say it.Vector Media Skills & Presentation Training

ประวัติบริษัท

ชื่อ: Vector Group International Limited
สำนักงานใหญ่: 2F, No.97 Section 2, Dunhua S. Rd., Da'an District, Taipei City
เบอร์โทรศัพท์: +886-2-2708-0977
วันที่ก่อตั้ง: 6/1/2014
ทุนจดทะเบียน: 3000,000 TWD
การถือหุ้น: Vector Group International

ธุรกิจ:

 • การจัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ (PR Event)
 • Press Tour
 • การประชาสัมพันธ์กับสื่อมวลชน
 • การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์
 • การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ
 • การวางแผนกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
 • การวางกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์
 • การให้คำปรึกษาเพื่อขยายธุรกิจในต่างประเทศ

คณะกรรมการบริหาร:

 • Keiji Nishie
 • Hajime Hasegawa
 • Jin Matsumoto

สาส์นจากผู้บริหาร

ประเทศไต้หวันถือเป็นพันธมิตรคู่ค้ากับประเทศญี่ปุ่น ในปีที่ผ่านมามีบริษัทญี่ปุ่นจำนวนมากที่ไปก่อตั้งในไต้หวัน โดยสามารถเห็นได้ชัดในอุตสาหกรรมด้านการบริการ
การทำให้ยอดขายเติบโตขึ้น (ไม่ว่าจะเป็นยอดขายจากสินค้าหรือการบริการ) ในประเทศที่มีการแข่งขันสูงอย่างเช่นไต้หวันนี้ การใช้รูปแบบธุรกิจและวิธีการทางการตลาดแบบที่เราใช้ในประเทศญี่ปุ่นอาจไม่เพียงพอ สิ่งที่สำคัญสำหรับบริษัทที่ต้องการเข้าสู่ตลาดไต้หวันคือการพัฒนาแนวคิดให้แตกต่างไปจากบริษัทคู่แข่งอื่นๆ และมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทจะต้องมีความชัดเจนในการวางแผนกิจกรรมทางด้านประชาสัมพันธ์และต้องใส่ใจในวิธีการติดต่อสื่อสารที่คุณต้องการเข้าถึง ขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงวัฒนธรรมความเป็นไต้หวัน แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคและอื่นๆให้เสมือนกับเป็นคนไต้หวัน

เราวางแผนการติดต่อสื่อสารที่เหมาะสมที่สุดโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการประชาสัมพันธ์สามประการ - ประการแรก กลยุทธของการประชาสัมพันธ์จะต้องมุ่งไปที่การพัฒนาเนื้อหาและความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน ประการที่สอง ePR การใช้ Facebook และการติดต่อสื่อสารทางดิจิตอลอื่นๆ และ sPR ที่มีความเกี่ยวข้องต่อการส่งเสริมการขาย และประการสุดท้ายคือความมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจของคุณในประเทศไต้หวัน

การบริการ

การบริการของเวคเตอร์ในเอเชียมาจากการสั่งสมประสบการณ์ในญี่ปุ่น เราได้มอบการบริการที่คล้ายคลึงกันนี้ให้กับลูกค้าในแต่ละประเทศ ด้วยบริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างหลากหลายและครอบคลุม

การจัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ (PR Event)

ประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิค เป็นกลุ่มประเทศที่สื่อสารมวลชนมีความสำคัญและมีอยู่มากมาย อย่างไรก็ตามลักษณะของสื่อมวลชนในแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกัน จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่บริษัทต่างๆ จะต้องมีการจัดงานหรือกิจกรรมเชิญสื่อ เพื่อให้เกิดพื้นที่ข่าว
เราได้รับความร่วมมือจากบริษัทของเราที่อยูในประเทศนั้นๆ มาช่วยในการวางแผนและจัดการกิจกรรมที่หลากหลาย รวมไปถึงการจัดการเชิญสื่อมวลชนพร้อมทั้งหาโอกาสในการสร้างข่าวเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้เรายังมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบของคาราวาน ซึ่งเรามีการจัดกิจกรรมรูปแบบนี้ในหลายๆ เมืองมาแล้ว

การจัด Press Tour

บริษัทหรือแบรนด์ต่างๆ ที่อยู่ในแต่ละประเทศ ย่อมจำเป็นจะต้องหาสร้างกิจกรรมเพื่อให้สื่อมวลชนได้มีโอกาสสัมผัสหรือมีประสบการณ์ร่วมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทนั้นๆ
เราจึงมีการกิจกรรมด้าน press tour ซึ่งเราจะช่วยทั้งเรื่องของการวางแผน เพื่อให้สื่อมวลชนสนใจเข้าร่วม รวมไปถึงการจัดการประสานงาน และติดตามผลที่เกิดขึ้น

การประชาสัมพันธ์กับสื่อมวลชน

เราจะดำเนินการตั้งแต่การเลือกสื่อมวลชนที่เหมาะสม การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ การนำเสนอประเด็น และการติดตามการลงข่าว
นอกจากนี้เรายังมีความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนในแต่ละประเทศ ซึ่งทำให้เราสามารถนำเสนอข้อมูลที่เหมาะสมกับแต่ละสื่อ และได้รับพื้นที่ข่าวขนาดใหญ่
โดยคุณสามารถเลือกรูปแบบการบริการที่เหมาะสมกับคุณ ไม่ว่าจะเป็นเน้นการลงข่าวในทุกๆ สื่อ หรือเลือกเฉพาะสื่อบางสื่อ

การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์

ข่าวของคุณจะมีโอกาสปรากฎอยู่ตามเว็บไซต์หลักๆ โดยบริษัทของเรามีการติดต่อกับเว็บไซต์หลักๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้เราสามารถประสานงานกับเว็บต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงเพื่อเผยแพร่ข่าวของคุณ
นอกจากนี้เรายังให้บริการด้านการโฆษณาทางเว็บไซต์ ซึ่งเราจะช่วยแนะนำกลุ่มเป้าหมายของการโฆษณาและสื่อไหนที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายนั้นๆ

การประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดีย (SNS PR)

วิธีการสร้างการบอกเล่าปากต่อปากถือเป็นวิธีการหนึ่งที่มีความสำคัญที่เราจะนำมาใช้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่
เรามีการจัดจัดเตรียมแผนที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงแค่สำหรับเว็บไซต์ข่าวเท่านั้น แต่ยังมีส่วนผสมของหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นเว็บบอร์ด บล็อก โซเชียลมีเดียต่างๆ หรือเว็บวิดีโอ
นอกจากนี้เรายังมีการร่วมมือกับบล็อกเกอร์ในแต่ละประเทศในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอีกด้วย

การวางแผนกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

บริษัทของเราจะช่วยวางแผนและสร้างกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์หรือการบริการของคุณ รวมถึงการวางแผนการส่งเสริมการตลาดโดยเชื่อมโยงกับโซเชียลมีเดีย เพื่อสร้างการรับรู้แบบปากต่อปาก

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์

ในประเทศญี่ปุ่น เราถือว่า "กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์" คือจุดเริ่มต้นของการเผยแพร่ข่าว
กลยุทธ์ทางการประชาสัมพันธ์คือการพัฒนาเนื้อหาเพื่อสร้างให้เป็นข่าวและมีการเผยแพร่ออกไปในสื่อต่างๆ
เช่นเดียวกับที่เราทำในญี่ปุ่น คือเราจะสร้างสรรค์เนื้อหาให้เหมาะสมกับลักษณะผลิตภัณฑ์หรือการบริการของลูกค้า และทำการเลือกสื่อที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย

การให้คำปรึกษาเพื่อขยายธุรกิจในต่างประเทศ

เราพร้อมที่ให้การสนับสนุนทั้งด้านการตลาด การวิจัย การจัดทำแผนธุรกิจ และข้อมูลของบริษัท
เครือข่ายของเราที่มีอยู่ในแต่ละประเทศ จะช่วยให้เรามอบบริการที่มีความเหมาะสมกับธุรกิจที่หลากหลายของคุณ ซึ่งจะทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตไปได้มากและเร็วขึ้น

การสนับสนุนด้านการตลาดโดยองค์รวม

เราได้มีพันธมิตรทางธุรกิจ คือบริษัท Always Marketing Services Co., Ltd ซึ่งเป็นบริษัทด้านการตลาดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน การเป็นพันธมิตรเช่นนี้จะทำให้เราสามารถช่วยลูกค้าคิดกิจกรรมทางการตลาดที่สอดคล้อง ไม่ว่าจะเป็นการเปิดช่องทางค้าปลีกใน 600 เมืองทั่วประเทศจีน รวมถึงการจัดกิจกรรมและอีเว้นท์โปรโมชั่นต่างๆ

การสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานรัฐ

เรามีการวางแผนและดำเนินการเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานรัฐในประเทศจีน ที่ซึ่งมีกฏเกณฑ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆ
และจากความสัมพันธ์อันดีกับรัฐบาลจีน เราจึงสามารถที่จะติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่จากรัฐบาลจีน รวมถึงกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้สามารถสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจในตลาดจีนให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้