Services Sultan of spin It’s not what sat but how you say it.Vector Media Skills & Presentation Training

ประวัติบริษัท

ชื่อ: Vector Group Ltd.
สำนักงานใหญ่: METROPOLIS Bldg, Unit 1804 (18th Floor) 725 Sukhumvit Rd.
Klongton Nua Wattana Bangkok 10110, Thailand
โทรศัพท์: +66 2 045 5164
ก่อตั้งเมื่อ: วันที่ 18 มีนาคม 2557
เงินลงทุน: 4 ล้านบาท
การถือหุ้น: Vector Group International Limited (49%)
AMJ (26%)
Surapas Praphaporn(25%)

ธุรกิจ:

 • การจัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ (PR Event)
 • Press Tour
 • การประชาสัมพันธ์กับสื่อมวลชน
 • การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์
 • การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ
 • การวางแผนกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
 • การวางกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์
 • การให้คำปรึกษาเพื่อขยายธุรกิจในต่างประเทศ

คณะกรรมการบริหาร:

 • Keiji Nishie
 • Daisuke Kusaba
 • Takeshi Aoyama
 • Jin Matsumoto
 • Surapas Praphaporn

สาส์นจากผู้บริหาร

ท่ามกลางประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจ นอกจากการประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นของหลายๆ บริษัทภายในประเทศแล้ว บริษัทต่างชาติ ซึ่งรวมไปถึงบริษัทของญี่ปุ่นก็ได้มีการขยายเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เป็นเพราะสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เอื้ออำนวย และเมื่อมองในแง่ของภาคส่วนอุตสาหกรรม ในช่วงแรกกลุ่มธุรกิจผู้ผลิตจำนวนมากได้ตั้งให้ประเทศไทยเป็น “Thai Boom” และวันนี้เราก็มองเห็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องที่เราเรียกว่า “Second Thai Boom” ซึ่งมีบริษัทต่างชาติจำนวนมากที่เล็งเห็นศักยภาพของประเทศไทยสำหรับธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจการบริการต่างๆ

ในภาพรวมจะเห็นได้ว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการได้สูงขึ้นในหลายภาคธุรกิจ ในขณะที่การแข่งขันก็เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากที่ในอนาคตเหล่าบรรดาบริษัทต่างๆ จะมองหาวิธีการในการพัฒนาตลาดไทยลึกลงไปในรายละเอียด และคิดถึงกลยุทธ์ที่นำมาใช้ให้มากยิ่งขึ้น

ที่เวคเตอร์ เราได้เตรียมมอบการบริการเพื่อช่วยลูกค้าของเรามองหาโอกาสของสถานการณ์ที่ได้เปรียบในขณะนี้ เพื่อช่วยให้พวกเขาก้าวข้ามความท้าทายที่เกิดขึ้น โดยบริการของเราเป็นการนำเอาความสนใจในรายละเอียดและความสามารถในการสร้างสรรค์แผนงานอันมีประสิทธิภาพของคนญี่ปุ่นมาปรับใช้ ที่เวคเตอร์ เราได้มีการนำเอาองค์ความรู้ทางด้านกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ที่เราสั่งสมมาหลายสิบปีในประเทศญี่ปุ่นมาใช้ในการทำ ePR (ซึ่งเป็นการเน้นการวางแผนกลยุทธ์งานประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพผ่านดิจิตอลมีเดีย ซึ่งเป็นสื่อที่มีความสำคัญมากในประเทศไทย) ผสานกับการทำ sPR ซึ่งมุ่งเน้นการสื่อสารที่แท้จริง ที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์โดยตรง

การบริการ

การบริการของเวคเตอร์ในเอเชียมาจากการสั่งสมประสบการณ์ในญี่ปุ่น เราได้มอบการบริการที่คล้ายคลึงกันนี้ให้กับลูกค้าในแต่ละประเทศ ด้วยบริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างหลากหลายและครอบคลุม

การจัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ (PR Event)

ประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิค เป็นกลุ่มประเทศที่สื่อสารมวลชนมีความสำคัญและมีอยู่มากมาย อย่างไรก็ตามลักษณะของสื่อมวลชนในแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกัน จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่บริษัทต่างๆ จะต้องมีการจัดงานหรือกิจกรรมเชิญสื่อ เพื่อให้เกิดพื้นที่ข่าว
เราได้รับความร่วมมือจากบริษัทของเราที่อยูในประเทศนั้นๆ มาช่วยในการวางแผนและจัดการกิจกรรมที่หลากหลาย รวมไปถึงการจัดการเชิญสื่อมวลชนพร้อมทั้งหาโอกาสในการสร้างข่าวเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้เรายังมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบของคาราวาน ซึ่งเรามีการจัดกิจกรรมรูปแบบนี้ในหลายๆ เมืองมาแล้ว

การจัด Press Tour

บริษัทหรือแบรนด์ต่างๆ ที่อยู่ในแต่ละประเทศ ย่อมจำเป็นจะต้องหาสร้างกิจกรรมเพื่อให้สื่อมวลชนได้มีโอกาสสัมผัสหรือมีประสบการณ์ร่วมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทนั้นๆ
เราจึงมีการกิจกรรมด้าน press tour ซึ่งเราจะช่วยทั้งเรื่องของการวางแผน เพื่อให้สื่อมวลชนสนใจเข้าร่วม รวมไปถึงการจัดการประสานงาน และติดตามผลที่เกิดขึ้น

การประชาสัมพันธ์กับสื่อมวลชน

เราจะดำเนินการตั้งแต่การเลือกสื่อมวลชนที่เหมาะสม การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ การนำเสนอประเด็น และการติดตามการลงข่าว
นอกจากนี้เรายังมีความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนในแต่ละประเทศ ซึ่งทำให้เราสามารถนำเสนอข้อมูลที่เหมาะสมกับแต่ละสื่อ และได้รับพื้นที่ข่าวขนาดใหญ่
โดยคุณสามารถเลือกรูปแบบการบริการที่เหมาะสมกับคุณ ไม่ว่าจะเป็นเน้นการลงข่าวในทุกๆ สื่อ หรือเลือกเฉพาะสื่อบางสื่อ

การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์

ข่าวของคุณจะมีโอกาสปรากฎอยู่ตามเว็บไซต์หลักๆ โดยบริษัทของเรามีการติดต่อกับเว็บไซต์หลักๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้เราสามารถประสานงานกับเว็บต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงเพื่อเผยแพร่ข่าวของคุณ
นอกจากนี้เรายังให้บริการด้านการโฆษณาทางเว็บไซต์ ซึ่งเราจะช่วยแนะนำกลุ่มเป้าหมายของการโฆษณาและสื่อไหนที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายนั้นๆ

การประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดีย (SNS PR)

วิธีการสร้างการบอกเล่าปากต่อปากถือเป็นวิธีการหนึ่งที่มีความสำคัญที่เราจะนำมาใช้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่
เรามีการจัดจัดเตรียมแผนที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงแค่สำหรับเว็บไซต์ข่าวเท่านั้น แต่ยังมีส่วนผสมของหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นเว็บบอร์ด บล็อก โซเชียลมีเดียต่างๆ หรือเว็บวิดีโอ
นอกจากนี้เรายังมีการร่วมมือกับบล็อกเกอร์ในแต่ละประเทศในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอีกด้วย

การวางแผนกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

บริษัทของเราจะช่วยวางแผนและสร้างกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์หรือการบริการของคุณ รวมถึงการวางแผนการส่งเสริมการตลาดโดยเชื่อมโยงกับโซเชียลมีเดีย เพื่อสร้างการรับรู้แบบปากต่อปาก

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์

ในประเทศญี่ปุ่น เราถือว่า "กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์" คือจุดเริ่มต้นของการเผยแพร่ข่าว
กลยุทธ์ทางการประชาสัมพันธ์คือการพัฒนาเนื้อหาเพื่อสร้างให้เป็นข่าวและมีการเผยแพร่ออกไปในสื่อต่างๆ
เช่นเดียวกับที่เราทำในญี่ปุ่น คือเราจะสร้างสรรค์เนื้อหาให้เหมาะสมกับลักษณะผลิตภัณฑ์หรือการบริการของลูกค้า และทำการเลือกสื่อที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย

การให้คำปรึกษาเพื่อขยายธุรกิจในต่างประเทศ

เราพร้อมที่ให้การสนับสนุนทั้งด้านการตลาด การวิจัย การจัดทำแผนธุรกิจ และข้อมูลของบริษัท
เครือข่ายของเราที่มีอยู่ในแต่ละประเทศ จะช่วยให้เรามอบบริการที่มีความเหมาะสมกับธุรกิจที่หลากหลายของคุณ ซึ่งจะทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตไปได้มากและเร็วขึ้น