Services Sultan of spin It’s not what sat but how you say it.Vector Media Skills & Presentation Training

ประวัติบริษัท

ชื่อ: VECTOR GROUP COMPANY LIMITED
สำนักงานใหญ่: 5F LANT Building, 56-58-60 Hai Ba Trung Street,
Ben Nghe Ward, District 1, HCMC
โทรศัพท์: +84-8-3521-0162/0163
ก่อตั้งเมื่อ: วันที่ 5/9/2014
เงินลงทุน: 100,000 USD
การถือหุ้น: Vector Group International Limited(100%)

ธุรกิจ:

  • การจัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ (PR Event)
  • Press Tour
  • การประชาสัมพันธ์กับสื่อมวลชน
  • การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์
  • การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ
  • การวางแผนกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
  • การวางกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์
  • การให้คำปรึกษาเพื่อขยายธุรกิจในต่างประเทศ

Executive Staff :

  • Keiji Nishie

สาส์นจากผู้บริหาร

ตั้งแต่ปี 2012 ที่ผ่านมา มีโครการการลงทุนเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากในประเทศเวียดนาม รวมไปถึงการเข้าไปดำเนินธุรกิจของบริษัทญี่ปุ่น ซึ่งจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม ตอนนี้มีบริษัทต่างชาติจำนวนมากได้เข้าไปดำเนินธุรกิจอยู่ที่นั่น อย่างไรก็ตามบริษัทญี่ปุ่นหลายๆแห่ยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับการลงทุนที่นี่ เนื่องจากความแตกต่างในพื้นฐานการดำเนินธุรกิจ

ที่เวคเตอร์ เราได้มอบการบริการซึ่งได้นำเอาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของเวียดนามมาปฏิบัติ เพื่อช่วยให้องค์กรต่างๆสามารถพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากการผสมผสานกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์จากบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่น ซึ่งมีประสบการณ์มากว่าสองทศวรรษ รวมกับการสร้างกลยุทธ์ทางการประชาสัมพันธ์โดยปรับให้เข้ากับตลาดเวียดนาม เวคเตอร์จึงมีการสนับสนุนลูกค้าในสามด้านหลักได้แก่ Conventional PR ซึ่งเน้นไปที่การได้รับพื้นที่ข่าวจากสื่อมวลชน ePR ที่เน้นการใช้โซเชียลมีเดีย และการสื่อสารทางดิจิตอล ตลอดจน sPR ซึ่งเน้นไปที่การทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย

การบริการ

การบริการของเวคเตอร์ในเอเชียมาจากการสั่งสมประสบการณ์ในญี่ปุ่น เราได้มอบการบริการที่คล้ายคลึงกันนี้ให้กับลูกค้าในแต่ละประเทศ ด้วยบริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างหลากหลายและครอบคลุม

การจัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ (PR Event)

ประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิค เป็นกลุ่มประเทศที่สื่อสารมวลชนมีความสำคัญและมีอยู่มากมาย อย่างไรก็ตามลักษณะของสื่อมวลชนในแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกัน จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่บริษัทต่างๆ จะต้องมีการจัดงานหรือกิจกรรมเชิญสื่อ เพื่อให้เกิดพื้นที่ข่าว
เราได้รับความร่วมมือจากบริษัทของเราที่อยูในประเทศนั้นๆ มาช่วยในการวางแผนและจัดการกิจกรรมที่หลากหลาย รวมไปถึงการจัดการเชิญสื่อมวลชนพร้อมทั้งหาโอกาสในการสร้างข่าวเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้เรายังมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบของคาราวาน ซึ่งเรามีการจัดกิจกรรมรูปแบบนี้ในหลายๆ เมืองมาแล้ว

การจัด Press Tour

บริษัทหรือแบรนด์ต่างๆ ที่อยู่ในแต่ละประเทศ ย่อมจำเป็นจะต้องหาสร้างกิจกรรมเพื่อให้สื่อมวลชนได้มีโอกาสสัมผัสหรือมีประสบการณ์ร่วมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทนั้นๆ
เราจึงมีการกิจกรรมด้าน press tour ซึ่งเราจะช่วยทั้งเรื่องของการวางแผน เพื่อให้สื่อมวลชนสนใจเข้าร่วม รวมไปถึงการจัดการประสานงาน และติดตามผลที่เกิดขึ้น

การประชาสัมพันธ์กับสื่อมวลชน

เราจะดำเนินการตั้งแต่การเลือกสื่อมวลชนที่เหมาะสม การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ การนำเสนอประเด็น และการติดตามการลงข่าว
นอกจากนี้เรายังมีความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนในแต่ละประเทศ ซึ่งทำให้เราสามารถนำเสนอข้อมูลที่เหมาะสมกับแต่ละสื่อ และได้รับพื้นที่ข่าวขนาดใหญ่
โดยคุณสามารถเลือกรูปแบบการบริการที่เหมาะสมกับคุณ ไม่ว่าจะเป็นเน้นการลงข่าวในทุกๆ สื่อ หรือเลือกเฉพาะสื่อบางสื่อ

การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์

ข่าวของคุณจะมีโอกาสปรากฎอยู่ตามเว็บไซต์หลักๆ โดยบริษัทของเรามีการติดต่อกับเว็บไซต์หลักๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้เราสามารถประสานงานกับเว็บต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงเพื่อเผยแพร่ข่าวของคุณ
นอกจากนี้เรายังให้บริการด้านการโฆษณาทางเว็บไซต์ ซึ่งเราจะช่วยแนะนำกลุ่มเป้าหมายของการโฆษณาและสื่อไหนที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายนั้นๆ

การประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดีย (SNS PR)

วิธีการสร้างการบอกเล่าปากต่อปากถือเป็นวิธีการหนึ่งที่มีความสำคัญที่เราจะนำมาใช้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่
เรามีการจัดจัดเตรียมแผนที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงแค่สำหรับเว็บไซต์ข่าวเท่านั้น แต่ยังมีส่วนผสมของหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นเว็บบอร์ด บล็อก โซเชียลมีเดียต่างๆ หรือเว็บวิดีโอ
นอกจากนี้เรายังมีการร่วมมือกับบล็อกเกอร์ในแต่ละประเทศในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอีกด้วย

การวางแผนกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

บริษัทของเราจะช่วยวางแผนและสร้างกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์หรือการบริการของคุณ รวมถึงการวางแผนการส่งเสริมการตลาดโดยเชื่อมโยงกับโซเชียลมีเดีย เพื่อสร้างการรับรู้แบบปากต่อปาก

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์

ในประเทศญี่ปุ่น เราถือว่า "กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์" คือจุดเริ่มต้นของการเผยแพร่ข่าว
กลยุทธ์ทางการประชาสัมพันธ์คือการพัฒนาเนื้อหาเพื่อสร้างให้เป็นข่าวและมีการเผยแพร่ออกไปในสื่อต่างๆ
เช่นเดียวกับที่เราทำในญี่ปุ่น คือเราจะสร้างสรรค์เนื้อหาให้เหมาะสมกับลักษณะผลิตภัณฑ์หรือการบริการของลูกค้า และทำการเลือกสื่อที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย

การให้คำปรึกษาเพื่อขยายธุรกิจในต่างประเทศ

เราพร้อมที่ให้การสนับสนุนทั้งด้านการตลาด การวิจัย การจัดทำแผนธุรกิจ และข้อมูลของบริษัท
เครือข่ายของเราที่มีอยู่ในแต่ละประเทศ จะช่วยให้เรามอบบริการที่มีความเหมาะสมกับธุรกิจที่หลากหลายของคุณ ซึ่งจะทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตไปได้มากและเร็วขึ้น